Parochies Kerkrade-West
Openluchtmissen met zegening Allerheiligst Sacrament

Na een onderbreking van twee jaar als gevolg van alle coronamaat-regelen is het weer mogelijk om rondom het hoogfeest van het H.Sacrament in de buitenlucht Eucharistievieringen te houden. 

De maand juni staat in het parochiecluster Kerkrade-West in het teken van het Allerheiligst Sacrament. Voor de zegening aan het einde van elke viering wordt eerst de H.Mis gevierd. Hierbij zijn aanwezig harmoniën, schutterij, koren, communicanten, lectoren, organist, misdienaars/acolieten en het pastorale

team en parochianen. In deze tijd is het zondermeer bijzonder te noemen dat al deze groepen in de kerken zorg willen dragen voor een plechtige viering rondom het altaar.

De vieringen vinden plaats op zaterdag 11 juni om 18.00 uur in het Lourdespark bij de H.Jozef kerk in Kaalheide/Heilust; op zondag 19 juni om 10.00 uur bij de hoofdingang van Zorgcentrum Firenschat in Terwinselen; op zondag 26 juni om 10.15 uur op het plein De Spoorzoeker in Spekholzerheide / Gracht.

Alle vieringen worden afgesloten met het zingen van het kerkelijk lied ‘Tantum ergo’ om daarna door diaken of pastoor de aanwezige gelovigen te zegenen met het Allerheiligst Sacrament. De zegen die zondermeer ook mag rusten op alle mensen die in de 5 parochies van Kerkrade-West wonen en werken. Als slotlied wordt gezongen ‘Aan U o Koning der Eeuwen’. Met het vieren van het hoogfeest van het H.Sacrament, tijdens drie weekenden in de maand juni, treedt de Kerk naar buiten om te laten zien, dat zij er voor iedereen wil zijn in de verschillende parochies met al de vragen en zorgen die leven in deze vaak moeilijke tijden.